Praktisk info

Her finder du lidt praktisk information og nyheder om forløbet ved Fynboens Køreskole i Fredericia, og du vil naturligvis også få informationen, når vi ses i teorilokalet, hvor du altid er meget velkommen til at stille spørgsmål.

Vigtig nyt!

COVID-19 giver anledning til ændringer:
Seneste ændringsdato: den 22/3-2021.
Fantastisk god nyhed :))
Nu ser det ud til, at vi snart kan åbne igen.
Statsministeren oplyser via pressen, at de liberale erhverv, herunder køreskoler, åbnes fra den 6 april 2021, men der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål. Vi forventer at høre mere snart og glæder os til at komme igang igen.
Teori- og køreundervisning er indstillet indtil videre fra den 21 december til og med den 3 janua17 Januar 7 februar 28 februar 5 april.
Igangværende elever kontaktes og vi planlægger fortsat forløb.
Holdstart den 12 januar 2021 udsættes til tirsdag den 4 maj 2021 kl 1800.
Næste holdatart 16 marts er ændret og forventes at starte tirsdag den 17 august 2021 kl 1800.

………………………….

Kære elever
Coronavirussen er endnu ikke bekæmpet, og derfor skal vi forsat begrænse smittespredning ved at følge sundhedsstyrelsens råd. Dette betyder, at vi skal holde afstand til hinanden, spritte/vaske hænder og udvise særlig hensyn.

Skærpet indsats mod Covid-19 i Fynboens Køreskole:

Gælder fra tirsdag den 6 april 2021 og indtil videre.

Føler du dig syg, så skal du ikke møde op til undervisning, men give besked til mig hurtigst muligt. Læs sundhedsmyndighedernes anbefalinger inden du møder til undervisning.

Alle coronarestriktioner er ophævet den 10.9.2021 og indtil videre.

Krav om coronapas for køreundervisning og køreprøver indføres med virkning fra mandag den 29/11-2021 og til den 10/12-2021.

Vh Thomas
Fynboens Køreskole

Godt nyt om pauseregler i køreuddannelsen (27/3-2020):
Væsentlige lempelser i kørekortbekendtgørelsen.

For at sikre at elever ikke kommer i klemme i forhold til pausereglerne under køreuddannelsen, er kørekortbekendtgørelsens § 41, stk. 2 blevet ophævet og bilag 4 er blevet tilpasset i overensstemmelse hermed. Dette gælder indtil videre og for også at tage højde for den mulige ophobning af sager i en periode efter nedlukningen er overstået.


Praktiske informationer til dig der skal i gang med at tage kørekort:

 • Du må starte på at tage kørekort 3 måneder før du er 17 år. (Nye regler for 17 årige fra januar 2017)
 • Du skal følge en nøje beskrevet uddannelsesplan, inden du kan komme til køreprøve.
 • Du må tidligst gå op til teoriprøven én måned før du er 17 år.
 • Du må tidligst gå op til den praktiske køreprøve, når du er 17 år, og har bestået teoriprøven, samt været på køreteknisk anlæg (glatbane).
 • Den praktiske køreprøve skal være aflagt senest 12 efter teoriprøven er bestået.
 • Du skal som udgangspunkt møde til teori hver gang. (8 gange ).
 • Efter du har været på manøvrebane begynder vi at køre på vejen.
 • Undervisningen må ikke være afbrudt i mere end 3 måneder, så skal du starte forfra igen.

Se mere om nye regler for 17 årige på: www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige


En vigtig huskeliste!

 •  Der er teori 2 gange om ugen de første 2 uger, herefter 1 gang om ugen (6 ugers teoriforløb). 8 ugers forløbene har kun teori en gang om ugen.
 • Mellem første og tredje gang teori kommer du på manøvrebanen. Dette er normalt i eller omkring den første weekend efter start i 3 – 4 timer.
 • Både til manøvrebanen og glatbane skal medbringes logbog og ansøgning.
 • Bestil tid til en lægeerklæring ved din læge i løbet af den første uge eller lidt tidligere.
 • Få lavet et pasfoto til dit kørekort, og dit foto skal medbringes til Borgerservice.
 • Har du et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, der er under 12 måneder gammelt, så aflever det i køreskolen, ellers tilmeld dig til et færdselsrelateret førstehjælpskursus lige efter du er startet. Der tilbydes normalt førstehjælp i mine lokaler, så det er let for dig.
 • Inden anden gang teori betales 1. rate på 9900,- til køreskolen på Nykredit Bank reg.nr. 5479 konto nr. 2138325 eller MobilePay til 41589 ”husk at skrive dit navn og elevnummer på betalingen”. Dette er også din kvittering for indbetalingen.
 • Til begge prøver skal du medbringe: logbogen, ansøgningen og et gyldigt pas. Har du ikke et pas, så medbring en original dåbsattest og billede ID.
 • Inden teoriprøven bestilles betales et gebyr på 600,- til politiet via e-boks, samt 2. rate til køreskolen på 10.000,- (beløbet indeholder også leje af skolevogn til den praktiske køreprøve) beløbet overføres på samme konto som første betaling. Senest her vælges, hvilken pakke du er på.
 • Efter tirsdag i den sjette uge er der mulighed for glatbane og en teoriprøve. Normalt aftaler og booker vi datoer i den sidste del af forløbet.
 • Inden køreprøven bestilles betales en evt. 3 rate (dette kan være et tillæg for guldpakke eller ekstra kørelektioner m.m.)
 • Efter glatbane og teoriprøven er bestået bestilles den praktiske køreprøve.

Betaling af gebyr til politiet:
Følg link via e-boks eller betal på borgerservice.

Bestilling af tid ved Middelfart Borgerservice:

Vedrørende godkendelse af ansøgning om kørekort.

Der skal altid bestilles tid, inden du møder op på Borgerservice i Middelfart.

Tidsbestilling på pc eller mobil.

 1. Gå ind på Middelfart kommune
 2. Gå ind på borgerservice
 3. Klik på linket “du skal bestille tid”
 4. Gå ind på øvrige henvendelser og klik på linket.
 5. Log på med NemID
 6. Gå ind på punktet – bestilling af teoriprøve og bestil et møde med borgerservice.

Det er også muligt at bestille tid på tlf. 8888 5500 – dog vigtigt ! Oplys det handler om teoriprøve og godkendelse af ansøgning om kørekort.

Du skal medbringe:

Ansøgningen om kørekort.
Pasfoto til kørekort.

Lægeerklæring.

Førstehjælpsbevis.

Underskrevet samtykkeerklæring, hvis du er under 18 år.

Sygesikringsbevis.

Ved henvendelse om generhvervelse eller ombytning af kørekort medbringes de dokumenter du har modtaget fra politiet.

Henvendelse ved Fredericia Borgerservice:

Vedrørende godkendelse af ansøgning om kørekort.

Her er Borgerservice fysisk placeret ved Fredericia Bibliotek.

Du skal medbringe:

Ansøgningen om kørekort.
Pasfoto til kørekort.

Lægeerklæring.

Førstehjælpsbevis.

Underskrevet samtykkeerklæring, hvis du er under 18 år.

Sygesikringsbevis.

Ved henvendelse om generhvervelse eller ombytning af kørekort medbringes de dokumenter du har modtaget fra politiet.


Hvord
an bliver du en sikker bilist:
De fleste elever klarer sig med 29 lektioner i teori, og består teoriprøven første gang. Er der vanskeligheder med at forstå dansk eller andre udfordringer, så tilbydes der ekstra teori.
Mange elever kan klare sig med 16 lektioner i praktisk kørsel i skolevogn, men der er også mange der har behov for nogen ekstra lektioner. Ekstra lektioner betyder også en større udgift til kørekortet. Det vigtigste er dog, at du bliver en sikker bilist, idet kørsel i bil er forbundet med et stort ansvar.


Det behøver ikke at blive så dyrt, hvis du har behov for lidt ekstra køretimer.
Fynboens Køreskole tilbyder to pakker, hvor den ene er en Basispakke, som indeholder de 16 lektioner, som er lovens absolutte mindstekrav. Er der behov for flere lektioner, så tilkøbes der til normal lektionspris.
Den anden pakke er Guldpakken, som indeholder ekstra lektioner ud over lovens mindstekrav, her ud over har du med Guldpakken mulighed for, at tilkøbe flere lektioner til en billigere pris. Med Guldpakken er der også mulighed for en tur til Tyskland, hvis 2 – 3 elever kan samles pr. tur. Guldpakken indeholder mange fordele for dig, som du kan læse om under priser, hvor pakkernes indhold, priser og betingelser tydeligt fremgår.

Informationer om love og regler køreskolen skal følge:

Nedenstående link indeholder: Bekendtgørelse om kørekort
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141880&exp=1

Iflg. kørekortbekendtgørelse skal kørelærerne bl.a. oplyse “kontaktoplysninger vedrørende Rigspolitiet § 26 b
Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V. Tlf.: 33 14 88 88, Email:politi@politi.dk

Der tages forbehold for trykfejl og skrivefejl