Praktisk info

Her finder du lidt praktisk information og nyheder om forløbet ved Fynboens Køreskole i Fredericia & Vedelshave, og du vil naturligvis også få informationen, når vi ses i teorilokalet, hvor du altid er meget velkommen til at stille spørgsmål.


Praktiske informationer til dig der skal i gang med at tage kørekort:

 • Du må starte på at tage kørekort 3 måneder før du er 17 år. (Nye regler for 17 årige fra januar 2017)
 • Du skal følge en nøje beskrevet uddannelsesplan, inden du kan komme til køreprøve.
 • Du må tidligst gå op til teoriprøven én måned før du er 17 år.
 • Du må tidligst gå op til den praktiske køreprøve, når du er 17 år, og har bestået teoriprøven, samt været på køreteknisk anlæg (glatbane).
 • Den praktiske køreprøve skal være aflagt senest 12 måneder efter teoriprøven er bestået.
 • Du skal som udgangspunkt møde til teori hver gang. (8 gange ).
 • Efter du har været på manøvrebane begynder vi at køre på vejen.
 • Undervisningen må ikke være afbrudt i mere end 3 måneder, så skal du starte forfra igen.

Se mere om nye regler for 17 årige på: www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige

En vigtig huskeliste!

 • Der er teori 2 gange om ugen de første 2 uger, herefter 1 gang om ugen (6 ugers teoriforløb). 8 ugers forløbene har kun teori en gang om ugen.
 • Mellem første og tredje gang teori kommer du på manøvrebanen. Dette er normalt i eller omkring den første weekend efter start i 3 – 4 timer.
 • Både til manøvrebanen og glatbane skal medbringes logbog og ansøgning.
 • Logbogen udleveres til første teorigang.
 • Ansøgning – “Ansøgning om kørekort P23” udleveres ved første teorigang, men du kan også selv udskrive den inden start eller få hjælp til det ved Fynboens Køreskole.
 • Bestil tid til en lægeerklæring ved din læge i løbet af den første uge eller meget gerne før start på kørekort. Lægeerklæringen skal afleveres til Borgerservice inden den er 3 måneder gammel.
 • Har du været til læge indenfor de sidste 5 år med udfordringer som svimmelhed eller lignende, så medfører det ofte lang ventetid på godkendelse ved færdselsstyrelsen. Her kan Fynboens Køreskole hjælpe dig, så din ansøgning bliver sendt inden start på kørekort. Så bliver ventetiden ikke så lang.
 • Få lavet et gyldigt pasfoto til dit kørekort, og dit foto skal medbringes til Borgerservice.
 • Har du et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, der er under 12 måneder gammelt, så aflever det i køreskolen, ellers tilmeld dig til et færdselsrelateret førstehjælpskursus lige efter du er startet.
 • Der tilbydes normalt førstehjælp i mine lokaler, så det er let for dig.
 • Betaling til køreskolen kan deles i 4 rater.
  1. rate: 5500,- inden anden teorigang.
  2. rate: 5800,- inden femte teorigang.
  3. rate: 6100,- inden glatbane & teoriprøve bestilles, og før 15 kørelektioner.
 • Indbetalet depositum (1000 kr.) dækker ét stk. leje af skolevogn til køreprøven.
 • Inden teoriprøven kan bestilles betales et gebyr på 1000,- til politiet via e-boks.
 • Senest her vælges, hvilken pakke du er på.
 • Efter tirsdag i den sidste teoriuge er der mulighed for glatbane og en teoriprøve, hvilke vi prøver at aftale i god tid.
 • Din ansøgning om kørekort skal være godkendt, inden en teoriprøve kan bestilles.
 • Inden køreprøven bestilles betales en evt. 4 rate (dette kan være et tillæg for guldpakke eller ekstra kørelektioner m.m.)
 • Betalinger til køreskolen overføres på Nykredit Bank reg.nr. 5479 konto nr. 2138325 ”husk at skrive dit navn og elevnummer på betalingen”. Dette er også din kvittering for indbetalingen.
 • Til begge prøver skal du medbringe: logbogen, ansøgningen og et gyldigt pas. Har du ikke et pas, så medbring en original dåbsattest og gyldigt billede ID.
 • Efter glatbane og teoriprøven er bestået bestilles den praktiske køreprøve.

Betaling af gebyr til færdselsstyrelsen:

Følg link via e-boks eller betal på borgerservice.

Vedrørende godkendelse af ansøgning om kørekort.

Inden du henvender dig på Borgerservice, så skal du være oprettet i Køreprøvebooking systemet, hvilket Fynboens Køreskole gerne hjælper dig med.

Du kan også selv oprette dig i Køreprøvebooking systemet, så kontakter du bare Fynboens Køreskole og får tilsendt en kort vejledning.

Der skal altid bestilles tid, inden du møder op på Borgerservice i Middelfart.

Det er muligt at bestille tid på tlf. 8888 5500 – dog vigtigt ! Oplys det handler om teoriprøve og godkendelse af ansøgning om kørekort.

Du skal medbringe:

Ansøgningen om kørekort.
Pasfoto til kørekort.

Lægeerklæring.

Underskrevet samtykkeerklæring, hvis du er under 18 år.

Sygesikringsbevis.

Ved henvendelse om generhvervelse eller ombytning af kørekort medbringes de dokumenter du har modtaget fra politiet.

Henvendelse ved Fredericia Borgerservice:

Vedrørende godkendelse af ansøgning om kørekort.

Det er muligt at bestille tid på tlf. 72106800  – dog vigtigt ! Oplys det handler om teoriprøve og godkendelse af ansøgning om kørekort

Her er Borgerservice fysisk placeret ved Fredericia Bibliotek.

Du skal medbringe:

Ansøgningen om kørekort.
Pasfoto til kørekort.

Lægeerklæring.

Underskrevet samtykkeerklæring, hvis du er under 18 år.

Sygesikringsbevis.

Ved henvendelse om generhvervelse eller ombytning af kørekort medbringes de dokumenter du har modtaget fra færdselsstyrelsen.


Hvord
an bliver du en sikker bilist:
De fleste elever klarer sig med 29 lektioner i teori, og består teoriprøven første gang. Er der vanskeligheder med at forstå dansk eller andre udfordringer, så tilbydes der ekstra teori.
Mange elever kan klare sig med 16 lektioner i praktisk kørsel i skolevogn, men der er også mange der har behov for nogen ekstra lektioner. Ekstra lektioner betyder også en større udgift til kørekortet. Det vigtigste er dog, at du bliver en sikker bilist, idet kørsel i bil er forbundet med et stort ansvar.


Det behøver ikke at blive så dyrt, hvis du har behov for lidt ekstra køretimer.
Fynboens Køreskole tilbyder to pakker, hvor den ene er en Basispakke, som indeholder de 16 lektioner, som er lovens absolutte mindstekrav. Er der behov for flere lektioner, så tilkøbes der til normal lektionspris.
Den anden pakke er Guldpakken, som indeholder ekstra lektioner ud over lovens mindstekrav, her ud over har du med Guldpakken mulighed for, at tilkøbe flere lektioner til en billigere pris. Med Guldpakken er der også mulighed for en tur til Tyskland, hvis 2 – 3 elever kan samles pr. tur. Guldpakken indeholder mange fordele for dig, som du kan læse om under priser, hvor pakkernes indhold, priser og betingelser tydeligt fremgår.

Informationer om love og regler køreskolen skal følge:

Indhentes ved færdselsstyrelsen.

Der tages forbehold for trykfejl og skrivefejl