Cookie og privatlivspolitik

EU persondatalov GDPR- Bilag-GDPR-01.

Fynboens Køreskole ønsker altid at følge de udskrevne love og regler, hvilket også gælder den Europæiske persondatalov GDPR, der er trådt i kraft den 25 maj 2018.

Ved tilmelding til Fynboens Køreskole via hjemmesiden bekræfter køreeleven at have læst, forstået og accepteret nærværende håndteringsbeskrivelse.

Er køreeleven under 18 år udleveres eller mailes bilag-GDPR-02 til køreeleven, som underskrives af køreeleven og forældre (forældremyndigheds indehavere), hvorefter bilaget returneres via mail til køreskolen inden 3 teorigang.

Alle data opbevares som beskrevet, og i henhold til gældende lovgivning.

Kundedata: Køreskolen opbevarer på forskellig vis følgende data:

Data type 1:
Navn, Adresse, e-mail, telefonnummer og fødselsdato via tilmelding.
Data type 2.:
Cpr-nummer via politiets køreprøvebookingsystem, bilag-GDPR-02, betalingsdata og lektionsplan. Som udgangspunkt opbevarer køreeleven selv alle nødvendige dokumenter til kørekortforløbet bortset fra lektionsplanen og betalingsdata. Ved køreprøver og på køreteknisk anlæg, samt mellem skiftende kørelærere, transporterer køreeleven selv lektionsplanen (kørelærerens lektionsplan). Køreeleven medbringer på opfordring de nødvendige dokumenter til fremvisning og brug ved kørekortforløbet.
Køreskolen sikkerhedsmakulerer lektionsplaner 2 år efter afsluttet forløb.
Køreskolen sikkerhedsmakulerer tilbageværende dokumenter senest 5 år efter afsluttet forløb.
Data type 3:
Pc data omfattende data type 1 er beskyttet med brugernavn og password.
Elevdata på kørelærerens mobiltelefon omfattende datatype 1 og mail er beskyttet ved password og pinkode.
Med elevens særskilte tilladelse, fotograferes eleven til bestået praktisk køreprøve, og billedet lægges, ved verbal tilladelse hertil, op på køreskolens hjemmeside og facebook, hvorfra alle kan se og dele billeder.
Køreskolen sletter elevdata på pc og mobiltelefon 6 måneder efter afsluttet forløb.
Administrationstid til makulering, sletning og bortskaffelse af data udgør op til 6 måneder.

Fynboens Køreskole.